• Jaké výhody mohu očekávat jako člen BALA?

Obecně se dá říci, že u Vašich dodavatelů budete mít lepší obchodní podmínky než máte doposud. Samozřejmě, že to není jediná výhoda. Mezi další výhody patří: jednotný leták s nabídkou zajímavých cen pro Vaše zákazníky, marketinková podpora ve formě soutěží, odborná pomoc ze strany obchodního konzultanta apod.


  • Kdo jsou smluvní dodavatelé BALA?

BALA má uzavřené rámcové smluvní podmínky s většinou hlavních dodavatelů v jednotlivých komoditách. V případě, že konkrétní dodavatel není smluvní, ale ze strany členů sítě vznikne požadavek na jeho zařazení, je osloven a na základě vzájemné výhodnosti je s ním uzavřena rámcová smlouva, která zlepší Vaše současné obchodní podmínky.


  • Sleva ze strany dodavatele je uplatněna ve faktuře, nebo zpětně?

Poskytnutí % slevy dodavatelem se liší dle konkrétně dohodnutých obchodních podmínek. U dodavatelů je poskytnuta sleva vždy okamžitě při dodání zboží na prodejnu, pouze její vyčíslení je buď promítnuto přímo do NC jednotlivých položek faktury nebo na konci faktury je odečtena samostatně jako celkově poskytnutá sleva.


  • Mám povinnost dodržovat ceny v letáku BALA?

Pro skupinu prodejen zařazených v kategorii BALA tuto povinost máte. Při vstupu do sítě si však můžete zvolit Vaše zařazení, pro kategorii BALAmini dosud neplatí povinnost dodržovat leták.


  • Jaká je četnost vydávání letáků BALA?

Letáky BALA jsou realizovány v pravidelných intervalech 2x měsíčně v průměrné délce trvání platnosti letáku cca 10 dní.


  • Jak se vybírají výrobky do letáku BALA?

Výběr výrobků do letáku BALA je prováděn z široké nabídky jednotlivých dodavatelů a vybírá ho nákupní rada, složená ze zástupců maloobchodníků, která se schází pravidelně 1x měsíčně. Na základě hlasování a zájmu nadpoloviční většiny je výrobek zařazen do letákové akce.


  • Jaké soutěže pořádá BALA?

Ve spolupráci s našimi dodavateli připravujeme každoročně pro naše zákazníky spotřebitelské soutěže o hodnotné ceny (např. automobily, skútry, poukazy na dovolenou, spotřební elektroniku apod.). Tyto soutěže jsou většinou vztaženy k určitému období roku, kdy chceme ve větší míře přilákat zákazníky do našich obchodů.


  • Co to jsou Kontrakty BALA?

Pravidelně 2x ročně (jaro a podzim) připravujeme pro naše členy Kontraktační dny, kdy ve spolupráci s našimi dodavateli připravujeme mimořádnou nabídku sortimentu výrobků za výhodné ceny, podpořené dárky zdarma a tombolou o hodnotné výhry.


  • Jak mohu vstoupit do sítě BALA?

Kontaktujte našeho obchodního konzultanta a dohodněte si s ním schůzku, na které Vám rád vysvětlí podmínky pro vstup do sítě BALA.


  • Kdo to je obchodní konzultant a jaké poskytuje služby?

Obchodní konzultant je reprezentant a současně odborný poradce BALA. Pravidelně navštěvuje naše prodejny a pomáhá jim řešit problémy. Současně je informuje o všech aktivitách sítě a zajišťuje zpětnou vazbu na centrálu.


  • Mohu mít jednu prodejnu v BALA a druhou v jiné maloobchodní síti?

Ne, tato situace není možná. Je ale možné mít v naší síti zařazeno více prodejen na jednoho majitele a jedno IČO.